GRATIS FORSENDELSE PÅ ALLE ORDRER OVER 369 kr!

Juridisk meddelelse

Ansvarlig for offentliggørelsen: Bøllehat.com

Virksomhedsregistreringsnummer: 837 818 673 00019

Avenue des Champs-Elysées

Paris, 75008, Frankrig

For alle oplysninger vedrørende driften af webstedet bedes du kontakte: ko******@cx*********.com

Betingelser

Ved at bruge dette websted anerkender den besøgende, at han/hun har haft mulighed for at læse nærværende brugsbetingelser og de generelle salgsbetingelser.

Bøllehat.com gør alt for efter bedste evne at sikre nøjagtigheden og opdateringen af de oplysninger, der offentliggøres på dette websted, og forbeholder sig ret til at rette indholdet til enhver tid og uden varsel. Bøllehat.com kan dog ikke garantere nøjagtigheden, præcisionen eller fuldstændigheden af de oplysninger, der stilles til rådighed på dette websted. Følgelig fralægger Bøllehat.com sig ethvert ansvar for: -enhver afbrydelse af webstedet - forekomsten af fejl

For enhver unøjagtighed eller udeladelse vedrørende de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet

For enhver skade som følge af en tredjeparts svigagtige indtrængen, der har ført til en ændring af de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet. Og mere generelt for alle direkte og indirekte skader, uanset årsager, oprindelse, art eller konsekvenser, herunder navnlig omkostninger, der kan opstå som følge af køb af varer, der tilbydes på webstedet, tab af fortjeneste, kunder, data eller andre tab af immaterielle goder, der kan opstå som følge af, at hvem som helst har adgang til webstedet, at det er umuligt at nå frem til det eller at der er givet kredit til oplysninger, der direkte eller indirekte stammer fra sidstnævnte.

Links

Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller andre internetkilder. I det omfang Bøllehat.com ikke kan kontrollere disse eksterne websteder og kilder, kan Bøllehat.com ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne websteder og kilder, og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andet materiale, der er tilgængeligt på eller fra disse eksterne websteder eller kilder. Desuden kan Bøllehat.com ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, beviste eller påståede, som følge af eller i forbindelse med brugen eller det forhold, at man har haft tillid til indholdet, varerne eller de tjenester, der er tilgængelige på disse eksterne websteder eller kilder.

Ejendomsret

Webstedet og enhver software, der nødvendigvis anvendes i forbindelse med det, kan indeholde fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret eller anden lovgivning. Medmindre andet er angivet, tilhører de intellektuelle ejendomsrettigheder til dokumenterne på webstedet og alle de elementer, der er skabt til dette websted, udelukkende Bøllehat.com, som ikke giver nogen licens eller anden rettighed end retten til at konsultere webstedet. Navnlig varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er nævnt på webstedet, tilhører de berørte enheder i Bøllehat.com. Reproduktion af alle dokumenter, der er offentliggjort på webstedet, er kun tilladt med det ene formål at informere om personlige og private formål, idet enhver reproduktion og enhver brug af kopier til andre formål er udtrykkeligt forbudt. Det er ligeledes forbudt at kopiere, ændre, skabe et afledt værk, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at finde kildekoden (undtagen i henhold til loven), sælge, overdrage, give underlicens eller på nogen måde overføre rettigheder til softwaren. Det er ligeledes forbudt at ændre softwaren eller at anvende ændrede versioner af softwaren og især (uden at denne opregning er begrænsende) med henblik på at opnå uautoriseret adgang til tjenesten og at få adgang til webstedet på anden måde end gennem den grænseflade, som Bøllehat.com har stillet til rådighed for dig til dette formål.

Databehandling og frihedsrettigheder

Alle personlige oplysninger, som internetbrugeren skal videregive til Bøllehat.com for at kunne benytte visse tjenester, er underlagt bestemmelserne i lov nr. 78-17 Informatique et Libertés af 6. januar 1978. Som sådan har internetbrugeren ret til adgang til, berigtigelse og sletning af personlige oplysninger om ham/hende, som han/hun til enhver tid kan udøve ved at sende en e-mail til følgende adresse: ko******@cx*********.com

For at få adgang til personlige data, ændre dem eller annullere sin registrering kan brugeren også klikke på "Min konto" fra https://www.xn--bllehat-q1a.com. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er anmeldt til CNIL under nummer 2179194 v 0.

Cookies

Hjemmesiden er også designet til at være særlig opmærksom på kundernes behov. Til dette formål anvender Bøllehat.com navigationscookies (dvs. deponering af spor på kundens computerudstyr). Formålet med navigationscookien er at angive din passage på webstedet og på de forskellige sider på webstedet for at :

  • For at forbedre den personlige service til kunderne
  • For at måle webstedets målgruppe.

Når kunden besøger webstedet for første gang, informeres han/hun om brugen af disse sporingsmidler og om, at fortsættelsen af browsingen indebærer accept af brugen af dem. Kunden kan afvise brugen af dem, bl.a. ved at konfigurere sit udstyr. Han kan også slette cookies i parametrene for sit udstyr. I tilfælde af afvisning af sporingsudstyret kan Bøllehat.com ikke garantere brugen af alle funktionaliteter på webstedet.

Nyhedsbreve

Vores nyhedsbreve sendes pr. e-mail til brugere, der anmoder om at abonnere på nyhedsbrevet. Disse e-mails sendes under firmanavnet Bøllehat.com.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen ved at bruge linket nederst i hvert nyhedsbrev.